Goed voor bos en mens

Hesselink Bosbeheer

Is een initiatief van Erik Hesselink.
In 1990 ben ik afgestudeerd aan de IAHL en heb me sindsdien ingezet voor het beheer van bossen. Naast mijn werkzaamheden in het bosbeheer ben ik me in de loop der jaren meer gaan richten op het begeleiden van mensen en managen van werkzaamheden in de groene openbare ruimte.
Mijn sterke punten en grote passie liggen op het gebied van bosbeheer.
Ik ben geboeid door de vele functies die bossen vervullen. Mijn passie voor bomen vind ik terug in het hele spectrum van de woudreuzen tot kleine spontane verjongingen anderzijds. Het ongeorganiseerde Uiterlijk van het bosecosysteem is voor mij als een tweede natuur. Daarbij heb ik altijd oog voor de producten die een bos voortbrengt. De stammen met het mooiste zaaghout Tot de brandhoutblokken Waarvan wij de vlammen en warmte zo waarderen. Basiswaarden voor mijn bedrijfsvoering zijn in vier woorden samen te vaten. "Werklust, kennis, betrouwbaarheid en prettig samenwerken.

Met vriendelijke groet,
Erik Hesselink